Розміщення на сайті повних текстів доповідей

Шановні колеги!

Зараз, згідно з графіком підготовки і проведення конференції, проходить етап, на якому, тим, хто подав тези доповідей і одержав їх попереднє схвалення програмним комітетом, надана можливість розмістити на сайті конференції повні тексти доповідей та інші супроводжуючі матеріали. Для цього на сайті створені курси з назвами ваших доповідей, у яких Вам надані повноваження викладача. Їх (і тільки їх) Ви побачите, зайшовши на сайт під своїм логіном і паролем.

Після 13.05.2018 Ви позбавляєтесь можливості редагування доповідей, а програмний комітет приступить до їх розгляду. Остаточне рішення щодо включення вашої доповіді в програму конференції Вам буде повідомлене після 14.05.2018. Нагадуємо Вам, що якщо до 14.05.2018 повний текст доповіді не буде розміщений на сайті, то така доповідь відхиляється і її тези в збірнику публікуватися не будуть.

 

Размещение на сайте полных текстов докладов

Уважаемые коллеги!

Сейчас, в соответствии с графиком подготовки и проведения конференции, проходит этап, на котором тем, кто подал тезисы доклада и получил их предварительное одобрение программным комитетом, предоставлена возможность разместить на сайте конференции полные тексты докладов и другие сопровождающие их материалы. Для этого на сайте созданы курсы с названиями ваших докладов, в которых Вам предоставлены права преподавателя. Их (и только их) Вы увидите, войдя на сайт под своим логином и паролем.

После 13.05.2016 Вы лишаетесь возможности редактирования докладов, а программный комитет приступает к их рассмотрению. Окончательное решение относительно включения вашего доклада в программу конференции Вам будет сообщено после 14.05.2018. Напоминаем Вам, что если до 14.05.2018 полный текст доклада не будет размещен на сайте, то такой доклад отклоняется и его тезисы в сборнике публиковаться не будут.

Остання зміна: субота, 21 квітень 2018, 16:01